Aktualizácia/odinštalovanie ovládača

Táto časť vysvetľuje metódy aktualizácie a odinštalovania ovládača.
Vysvetľuje tiež postup odinštalovania odkazu na online príručku.