Odinštalovanie odkazu na online príručku

V tejto časti sa vysvetľuje postup odinštalovania odkazu na webové stránky, na ktorých sú k dispozícii online príručky k produktom Canon, ktorý sa vytvorí pomocou dodávaného disku CD-ROM.
1.
Vložte dodaný disk CD-ROM do počítača.
2.
Kliknite na položku [Start Software Programs].
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
[+][-]
3.
Kliknite na položku [Start] v časti [Manual Uninstaller] na obrazovke [Start Software Programs].
4.
Kliknite na položku [Next].
Odinštalovanie sa spustí.
5.
Kliknite na položku [Quit].
6.
Na obrazovke [Start Software Programs] kliknite na položku [Back].
7.
Kliknite na položku [Exit] na obrazovke inštalácie.