Nie je možné zistiť zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD

Príčin môže byť niekoľko. Zmeňte nastavenia podľa potreby podľa jednotlivých častí „Náprava“.

Príčina 1.

Nastavenia zariadenia sú nesprávne.
Náprava
Skontrolujte, či sú v zariadení nastavené nasledujúce položky. Ak nie sú, zmeňte nastavenia alebo nainštalujte príslušný ovládač.
Nastavenia pre [Použiť WSD] a [Nastavenia Multicast Discovery] sú povolené.
[Výber PDL (Plug and Play)] a výber jazyka PDL ovládača sa zhodujú.
Podrobnosti o nastavení funkcie výberu jazyka PDL (plug and play) na zariadení nájdete v návode k zariadeniu.

Príčina 2.

Sieťové nastavenia operačného systému sú nesprávne.
Náprava
Skontrolujte, či sú potrebné nastavenia nakonfigurované v sieťových nastaveniach operačného systému. Ak nie sú, zmeňte nastavenia.
V systéme Windows 10/Server 2016
Zobrazte okno [Nastavenie] > [Sieť a internet] → kliknite na ikonu zobrazenú v spôsobe pripojenia k aktuálnej sieti → povoľte nastavenie [Nastaviť toto PC ako rozpoznateľné].
V systéme Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Na obrazovke [Pracovná plocha] zobrazte panel kľúčových tlačidiel → [Nastavenie] > [Zmeniť nastavenie PC] > [Sieť] → kliknite na ikonu zobrazenú v spôsobe pripojenia k aktuálnej sieti → povoľte nastavenie [Vyhľadanie zariadení a obsahu].
V systéme Windows 7/Server 2008 R2
Otvorte [Ovládací panel] > [Sieť a internet] > [Centrum sietí a zdieľania] → kliknite na [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania] → a vyberte [Verejné] > [Zapnúť zisťovanie siete].
V systéme Windows Server 2008
Zobrazte okno [Ovládací panel] > [Sieť a internet] > [Centrum sietí a zdieľania] → kliknite na tlačidlo zobrazené napravo od položky [Zisťovanie siete] v časti [Zdieľanie a zisťovanie] → vyberte možnosť [Zapnúť zisťovanie siete].

Príčina 3.

Zariadenie sa nezobrazuje vo výsledkoch zisťovania, pretože ovládač zodpovedajúci zistenému zariadeniu je už nainštalovaný.
Náprava
Ak chcete ovládač nainštalovať zistením zariadenia, najskôr odinštalujte ovládač a potom zariadenie vyhľadajte znova.

Príbuzné témy