Tlač

V tejto časti sú vysvetlené postupy základných operácií tlače. Podrobné informácie o používaní ovládača sa nachádzajú v pomocníkovi.