Ochranné známky

Microsoft a Windows sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách.
macOS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.