Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne

V tejto časti je vysvetlený postup povolenia tlače z klientskeho počítača (ďalej sa označuje ako „klient“) pomocou tlačového servera v tej istej sieti.
V prostrediach, v ktorých sa môže používať služba Windows Update, nie je nutné na inštaláciu najnovšieho ovládača pri výbere tlačového servera použiť inštalačný program.

Predpoklady

Skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky a či boli vykonané všetky prípravné práce.
Nakonfigurujte nastavenia zdieľania ovládača tlačového servera.
Ak sa typy operačných systémov v tlačovom serveri a klientoch líšia, v tlačovom serveri nainštalujte ovládače pre operačné systémy podporované klientmi.
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
POZNÁMKA
Ak konfigurujete nastavenia klienta v prostredí pracovnej skupiny, meno používateľa a heslo na prihlásenie do klienta sa musí zhodovať s menom používateľa a heslom zaregistrovaným v serveri.

Postup

1.
Otvorte okno [Sieť] vo Windows Explorer.
2.
Dvakrát kliknite na počítač (tlačový server), ktorý ste nastavili na zdieľanie tlače.
3.
Dvakrát kliknite na ikonu zariadenia, ktoré sa má nainštalovať.
4.
Kliknite na tlačidlo Áno v zobrazenom hlásení.
5.
Nakonfigurujte nastavenia podľa pokynov v sprievodcovi.
6.
Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
POZNÁMKA
Nastavenia ovládača servera nemusia byť zohľadnené v jednotlivých klientských staniciach. Ak sa tak stane, môžu byť verzie ovládačov u klientov staršie ako na tlačovom serveri. Vždy aktualizujte ovládače na klientských staniciach na najnovšiu verziu spolu s aktualizáciou tlačových serverov.

Príbuzné témy