Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne

V tejto časti je vysvetlený postup povolenia tlače z klientskeho počítača (ďalej sa označuje ako „klient“) pomocou tlačového servera v tej istej sieti.
V prostrediach, v ktorých sa môže používať služba Windows Update, nie je nutné na inštaláciu najnovšieho ovládača pri výbere tlačového servera použiť inštalačný program.

Predpoklady

Nakonfigurujte nastavenia zdieľania ovládača tlačového servera.
Ak sa typy operačných systémov v tlačovom serveri a klientoch líšia, v tlačovom serveri nainštalujte ovládače pre operačné systémy podporované klientmi.
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
POZNÁMKA
Ak konfigurujete nastavenia klienta v prostredí pracovnej skupiny, meno používateľa a heslo na prihlásenie do klienta sa musí zhodovať s menom používateľa a heslom zaregistrovaným v serveri.

Postupy

1.
Otvorte okno [Sieť] vo Windows Explorer.
2.
Dvakrát kliknite na počítač (tlačový server), ktorý ste nastavili na zdieľanie tlače.
3.
Dvakrát kliknite na ikonu zariadenia, ktoré sa má nainštalovať.
4.
Kliknite na tlačidlo Áno v zobrazenom hlásení.
5.
Nakonfigurujte nastavenia podľa pokynov v sprievodcovi.
6.
Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
POZNÁMKA
Nastavenia ovládača servera nemusia byť zohľadnené v jednotlivých klientských staniciach. Ak sa tak stane, môžu byť verzie ovládačov u klientov staršie ako na tlačovom serveri. Vždy aktualizujte ovládače na klientských staniciach na najnovšiu verziu spolu s aktualizáciou tlačových serverov.

Príbuzné témy