Inštalácia súboru PPD

Táto časť vysvetľuje postup na inštaláciu súboru PPD (súbor jazyka opisu tlačiarne Printer Description Language).
Ak vykonávate tlač pomocou ovládača PS z aplikácie, ako je napríklad PageMaker, QuarkXPress a podobne, podľa tohto postupu, môžete použiť funkcie špecifické pre tlačiareň. Pri inštalácii PPD súboru je potrebné ho skopírovať na špecifikované miesto.
1.
Dvakrát kliknite na súbor [gpps3.cab] uložený v priečinku na disku CD-ROM.
PS3\32BIT\Driver
PS3\x64\Driver
2.
Skopírujte súbor PPD [cns3gp.ppd] do príslušného priečinka pre aplikáciu, ktorú chcete použiť.
Pri stanovení cieľového umiestnenia na kopírovanie súboru PPD si pozrite príručku konkrétnej aplikácie.