Systémové požiadavky

Tento ovládač možno používať v týchto systémoch a prostrediach.

Operačné systémy

Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Serverové počítačové prostredia:
Operačné systémy v serverovom prostredí:
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Serverové súčasti:
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Operačné systémy pre klastrový server:
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2
Windows Server 2016

Počítač

Počítač, v ktorom správne funguje ktorýkoľvek z uvedených operačných systémov.
POZNÁMKA
Stav podpory najnovších operačných systémov a balíkov Service pack si overte na webových stránkach spoločnosti Canon (http://www.canon.com/).

Kombinácia jazykov ovládača a operačného systému

V závislosti od kombinácie podporovaných jazykov ovládača a jazyka zobrazenia operačného systému nemusí byť zaručené správne fungovanie. Odporúčame vykonať inštaláciu v jazyku, ktorý sa vyberie predvolene po spustení inštalačného programu.

Podporované jazyky ovládača

Anglický / Arabský / Baskický / Katalánsky / Zjednodušená čínština / Tradičná čínština / Český / Dánsky / Holandský / Fínsky / Francúzsky / Nemecký / Maďarský / Taliansky / Japonské / Kórejský / Malajský / Nórsky / Poľský / Portugalský / Ruský / Slovenský / Španielsky / Švédsky / Thajský / Turecký / Vietnamčina

Rozsah zaručenej prevádzky

Jazyk operačného systému zahrnutý v podporovaných jazykoch ovládača
Jazyk operačného systému nezahrnutý v podporovaných jazykoch ovládača
Nainštalované s jazykom zodpovedajúcim jazyku operačnému systému
Zaručené
--
Nainštalované s jazykom nezodpovedajúcim jazyku operačnému systému
Zaručené*1
Nezaručené*2
Po inštalácii zmenené na jazyk nezodpovedajúci jazyku operačného systému
Zaručené*1
Nezaručené*2
*1 Rozloženie môže byť narušené alebo sa ovládač nemusí správne zobraziť.
*2 Fungovanie je zaručené len v prípade inštalácie v anglickom jazyku. Rozloženie však môže byť narušené alebo sa ovládač nemusí správne zobraziť.

Služby požadované na funkciu získania informácií o zariadení

Na používanie funkcie získania informácií o zariadení sa vyžadujú tieto služby a prostredia.

Služby operačného systému

Funkciu získania informácií o zariadení môžete používať, len ak sú v operačnom systéme nainštalované nasledujúce služby a nie sú nastavené na možnosť [Zakázať].
Remote Procedure (RPC)
TCP/IP NetBIOS Helper Service
Workstation

Protokoly

UDP alebo TCP (IPv4 alebo IPv6)

Podporované konfigurácie pripojenia zariadenia

Pripojenie k sieti: TCP/IP alebo IPX
Lokálne pripojenie (32-bitové): USB