Informácie o súbore Readme

Súbor Readme obsahuje informácie o obmedzeniach a opatreniach pri inštalácii alebo používaní ovládačov.
Súbor Readme sa nachádza v priečinku balíka ovládača a má nasledujúci názov.
Readme_sk-SK.hta
Ak inštalujete pomocou inštalačného programu, súbor Readme môžete otvoriť aj na obrazovke s výberom [Inštalácia tlačiarne].