Inštalácia pomocou WSD portu

V tejto časti sa vysvetľuje postup vyhľadania zariadení v sieti zo systému Windows pomocou portu WSD (Web Services on Devices) a inštalácie ovládača.
DÔLEŽITÉ
Ak inštalujete pomocou WSD portu, funkcia získania informácií o zariadení sa nedá použiť.
Ak chcete nainštalovať viacero ovládačov, zdieľajte štandardný TCP/IP port. Pomocou portu WSD sa nedá nainštalovať viacero ovládačov.

Predpoklady

Systémové požiadavky
Nastavenia funkcie výberu jazyka (Plug & Play) zariadenia
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení nájdete v návode k zariadeniu.
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy
Zadajte dočasný port ([LPT1] a pod.) a nainštalujte ovládač.

Postupy

1.
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] → a kliknite na [Pridanie zariadenia].
2.
Vyberte požadované zariadenie → a kliknite na [Nasledujúca].
Po dokončení inštalácie nastavte informácie o zariadení.
Počas inštalácie sa profil konfigurácie nastaví na [Základná konfigurácia (kompatibilné)]. Ak chcete povoliť funkcie zariadenia, prejdite na profil konfigurácie vhodný pre vaše zariadenie a nastavte funkcie zariadenia a informácie o doplnkoch.
POZNÁMKA
Po dokončení inštalácie ikona tlačiarne pridaná po inštalácii so zadaním dočasného portu už nie je potrebná. Ak chcete ikonu odstrániť, kliknite pravým tlačidlom na ikonu, ktorú chcete odstrániť → kliknite na položku [Odstrániť zariadenie] alebo [Odinštalovať].

Príbuzné témy