Inštalácia odkazu na online príručku

V tejto časti sa vysvetľuje postup inštalácie odkazu na webové stránky, na ktorých sú k dispozícii online príručky k produktom Canon.
1.
Vložte dodaný disk CD-ROM do počítača.
2.
Kliknite na položku Installation.
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
[+][-]
3.
Začiarknite len políčko [Manuals] na obrazovke [Installation] → kliknite na položku [Install].
4.
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
5.
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku [Áno].
6.
Skontrolujte cieľ inštalácie → kliknite na položku [Inštalovať].
Ak chcete zmeniť cieľ inštalácie, kliknite na položku [Prehľadávať].
Inštalácia sa spustí.
7.
Kliknite na položku [Quit].
8.
Kliknite na položku [Next] → [Exit].
Na pracovnej ploche sa vytvorí odkaz.