Inštalácia pomocou USB pripojenia

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču pomocou USB kábla a nainštalovať ovládač.
Počas inštalácie sa automaticky nastaví profil konfigurácie zodpovedajúci modelu tlačiarne. Profil konfigurácie môžete v prípade potreby takisto zmeniť alebo importovať.

Predpoklady

Systémové požiadavky
Inštalácia voliteľnej dosky rozhrania USB (ak sa vyžaduje s používaným zariadením)
Nastavenie funkcie výberu jazyka (Plug & Play) (ak sa vyžaduje s používaným zariadením)
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení nájdete v návode k zariadeniu.
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Zobrazte obrazovku [Pracovná plocha] (ak používate Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Postupy

1.
Vypnite zariadenie.
2.
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program stiahnutý z webových stránok:
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
Ak používate priložený disk CD-ROM:
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača → kliknite na položku [Installation].
(2) Na obrazovke [Installation] skontrolujte ovládač → kliknite na položku [Installation].
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
[+][-]
3.
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
4.
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku [Áno].
5.
Vyberte možnosť [Pripojenie USB] → kliknite na položku [Ďalej].
6.
Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla → zapnite zariadenie.
[Preskočiť]: Ak je zariadenie správne pripojené pomocou USB kábla, na tejto obrazovke môžete dokončiť inštaláciu bez čakania na automatické dokončenie.
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
Ak inštalácia zlyhá na uvedenej obrazovke, kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a vykonajte potrebné operácie.
[+][-]
7.
Na obrazovke [Informácie o tlačiarni] skontrolujte, či profil konfigurácie je vhodný pre zariadenie.
[Profil konfigurácie] > [Zmeniť]: Na túto položku kliknite, len ak chcete zmeniť alebo importovať profil konfigurácie.
Potom kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a vykonajte potrebné operácie.
[+][-]
8.
Kliknite na položku [Reštartovať] alebo [Ukončiť].
Po dokončení inštalácie nastavte informácie o zariadení. Ak chcete povoliť funkcie zariadenia, prejdite na profil konfigurácie vhodný pre vaše zariadenie a nastavte funkcie zariadenia a informácie o doplnkoch.

Príbuzné témy