Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy

Môžete manuálne zadať port alebo IP adresu na používanie zariadení pripojených k sieti alebo lokálne a nainštalovať ovládač. Tento postup inštalácie použite, ak sa zariadenie v sieti nedá automaticky zistiť alebo ak sa vyžadujú jedinečné nastavenia.
Okrem použitia existujúceho portu môžete pridať štandardný TCP/IP port alebo port sieťovej tlačiarne.
Ak sa zariadenie počas inštalácie pripojí, nastaví sa profil konfigurácie zodpovedajúci modelu tlačiarne. Profil konfigurácie môžete v prípade potreby takisto zmeniť alebo importovať.

Predpoklady

Systémové požiadavky
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Potvrďte port, ktorý sa má zadať.
Zadajte štandardný TCP/IP port alebo port sieťovej tlačiarne. Môžete zadať už zaregistrovaný port. Môžete zadať dočasný port ([LPT1] a pod.) a nastaviť ho po dokončení inštalácie.
Potvrďte názov alebo IP adresu zariadenia (ak pridávate štandardný TCP/IP port).
Ak inštalujete pridaním štandardného TCP/IP portu, musíte zadať názov a IP adresu zariadenia. Ako názov zariadenia použite názov, pod ktorým je zariadenie známe v sieti. Ak nepoznáte názov alebo IP adresu zariadenia, obráťte sa na správcu siete.
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Zobrazte obrazovku [Pracovná plocha] (ak používate Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Postupy

1.
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program stiahnutý z webových stránok:
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
Ak používate priložený disk CD-ROM:
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača → kliknite na položku [Installation].
(2) Na obrazovke [Installation] skontrolujte ovládač → kliknite na položku [Installation].
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
[+][-]
2.
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
3.
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku [Áno].
4.
Vyberte možnosť [Vlastná] → kliknite na položku [Ďalej].
5.
Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte položku [Pridať nové tlačiarne] → kliknite na položku [Ďalej].
[Aktualizovať existujúce ovládače tlačiarne]: Túto možnosť vyberte, ak chcete iba aktualizovať ovládače. Ak ju vyberiete, na ďalšej obrazovke kliknite na položku [Vybrať tlačiarne na aktualizáciu] → v zozname [Zoznam tlačiarní] vyberte zariadenie, ktoré chcete aktualizovať → kliknite na tlačidlo [OK]. Potom kliknite na položku [Spustiť] → prejdite na krok 9.
[Canon Driver Information Assist Service]: Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť funkciu získania informácií o zariadení v prostredí tlačového servera.
6.
Nastavte port.
Ak pridávate štandardný TCP/IP port
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Štandardný port TCP/IP] v okne [Port na pridanie] → kliknite na tlačidlo [OK].
(2) Zadajte názov zariadenia alebo IP adresu podľa pokynov v sprievodcovi.
[Názov portu] sa automaticky zadá. V prípade potreby zmeňte názov portu.
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte], kliknite na položku "Otvoriť detaily" a vykonajte potrebné operácie.
[+][-]
Ak pridávate port sieťovej tlačiarne
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Sieť] v okne [Port na pridanie] → kliknite na tlačidlo [OK].
(2) Vyberte sieťovú tlačiareň, ktorú používate → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak používate existujúci port
Vyberte port v poli [Port].
7.
V prípade potreby nastavte [Názov tlačiarne] → kliknite na položku [Ďalej].
[Profil konfigurácie] > [Zmeniť]: Na túto položku kliknite, len ak chcete zmeniť alebo importovať profil konfigurácie.
Potom kliknite na položku "Otvoriť detaily" a vykonajte potrebné operácie.
[+][-]
[Nastaviť ako predvolenú]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť zariadenie ako bežne používané.
[Používať ako zdieľanú tlačiareň]: Túto možnosť vyberte, ak chcete zariadenie zdieľať.
Ak ste pridali alebo vybrali port sieťovej tlačiarne, nemôžete nastaviť položku [Názov tlačiarne] a [Používať ako zdieľanú tlačiareň].
8.
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na inštaláciu ovládačov] → kliknite na položku [Spustiť].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
9.
Kliknite na položku [Reštartovať] alebo [Ukončiť].
Ak sa informácie o zariadení nedajú získať počas inštalácie, nastavte informácie o zariadení pred tlačou. Takisto môžete zmeniť alebo importovať profil konfigurácie.

Príbuzné témy