Importovanie profilu konfigurácie

Vysvetľuje postup na importovanie exportovaného súboru profilu konfigurácie (*.typ) a nastavenie informácií o zariadení.
Ak informácie o zariadení nemôžete získať, môžete ich použiť importovaním exportovaného profilu konfigurácie v prostredí, kde sa tieto informácie podarilo získať.
DÔLEŽITÉ
Ak nie je vybratý profil konfigurácie vhodný pre používané zariadenie, niektoré funkcie zariadenia sa nemusia dať používať.

Predpoklady

Nastavenia na zariadení
Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD, možnosť [Použiť prezeranie WSD] je už zapnutá.
Ak je zariadenie pripojené zadaním štandardného TCP/IP portu, možnosť [Získať informácie o správe tlač. z host.] je už zapnutá.
Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.

Postupy

1.
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
2.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej ponuke kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne].
Ak ovládač používate s viacerými modelmi zariadenia, vyberte model, ktorý chcete nastaviť po výbere položky [Vlastnosti tlačiarne].
3.
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia] → kliknite na [Zmeniť].
4.
Vyberte možnosť [Vybrať manuálne] → kliknite na [] (Importovať konfiguračný profil).
5.
Vyberte súbor profilu konfigurácie na importovanie → kliknite na [Otvorenie].
6.
Kliknite na [OK] → kliknite na [OK] na karte [Nastavenia zariadenia].