Nastavenia funkcií zariadenia

V tejto časti sa vysvetľujú funkcie, ktoré sa nastavia automaticky pomocou funkcie získania informácií o zariadení, a funkcie, ktoré sa musia nastaviť manuálne, pretože informácie o nich sa nedajú získať.
POZNÁMKA
V prípade pripojenia k sieti TCP/IP alebo IPP, informácie o zariadení je možné získať len prostredníctvom ovládača.
V prostredí tlačového servera je informácie o zariadení možné získať, ak je v serverovom počítači nainštalovaná služba Canon Driver Information Assist Service. Službu je možné nainštalovať pomocou inštalačného programu ovládača.
V prípade USB pripojenia sa informácie o zariadení nedajú načítať. Funkcie zariadenia a nainštalované doplnky nastavte manuálne.
Funkcie, ktoré sa nastavia automaticky
[Typ zariadenia]
[Nastavenia dokončenia]
[Nastavenia zdroja papiera]
[Možnosti zdroja papiera]
[Nastavenia výstupu]
[Iné nastavenia]
[Správa používateľov]
[Funkcia zabezpečenej tlače zariadenia]
[Funkcia]
[Podrobnosti] > položky s ikonou []
Funkcie, ktoré sa musia nastaviť manuálne
[Profil konfigurácie]
[Nastavenia veľkosti papiera] > [Veľkosť papiera, ktorá sa použije ako vlastná veľkosť papiera]
[Iné nastavenia]
[Výstup PS z aplikácie]
[Nastaviť informácie o používateľovi]
[Správa používateľov] > [Správa podnikových ID] > [Nastavenia]
[Nastavenia písma]
[Podrobnosti] > položky s ikonou []
[Nastavenia jazyka]

Príbuzné témy