Desinstal·lació del controlador

En aquesta secció s'explica el procediment per desinstal·lar un controlador que ja no sigui necessari. Existeixen dos mètodes: la inicialització del desinstal·lador des del Windows i l'ús del desinstal·lador a la carpeta del controlador.

Requisits previs

Confirmeu que es compleixen les condicions següents. Assegureu-vos que s'han completat totes les operacions de preparació.
Quan inicieu l'ordinador, inicieu sessió com a membre dels Administrators.
Visualitzeu la pantalla [Escriptori] (quan utilitzeu el Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Procediment

1.
Inicieu el desinstal·lador del controlador.
Al Windows 10/Server 2016
(1) Visualitzeu [Configuració] > [Sistema] > [Aplicacions i característiques].
(2) Seleccioneu el controlador que vulgueu desinstal·lar → feu clic a [Desinstal·la].
Als sistemes operatius diferents dels anteriors
(1) Visualitzeu [Tauler de control] > [Programes] > [Desinstal·la un programa].
(2) Seleccioneu el controlador que vulgueu desinstal·lar → feu clic a [Desinstal·la o repara].
Quan inicieu el desinstal·lador a la carpeta del controlador
Feu doble clic al fitxer [UNINSTAL.exe] de la carpeta [misc].
2.
Seleccioneu el nom del dispositiu que voleu desinstal·lar → feu clic a [Suprimeix].
[Neteja]: feu clic a aquesta opció per eliminar simultàniament tots els fitxers i la informació de registre relacionats amb els controladors que apareixen a la llista, no només el controlador seleccionat. Feu clic a [Suprimeix] per realitzar una desinstal·lació normal del controlador.
3.
A la pantalla de confirmació de l'eliminació de la impressora, feu clic a [Sí].
També és possible que aparegui un missatge de confirmació on se us pregunti si voleu eliminar el controlador.
4.
A la pantalla [Suprimeix impressora], feu clic a [Surt].