Desinstal·lació del controlador

En aquesta secció s'explica el procediment per desinstal·lar un controlador que ja no sigui necessari. Existeixen dos mètodes: la inicialització del desinstal·lador des del Windows i l'ús del desinstal·lador al CD-ROM que l'acompanya o a la carpeta del controlador que s'hagi descarregat.

Requisits previs

Quan inicieu l'ordinador, inicieu sessió com a membre dels Administrators.
Visualitzeu la pantalla [Escriptori] (quan utilitzeu el Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Procediments

1.
Inicieu el desinstal·lador del controlador.
Quan utilitzeu funcions del Windows
Al Windows 10/Server 2016
(1) Visualitzeu [Configuració] > [Aplicacions] o [Sistema] > [Aplicacions i característiques].
(2) Seleccioneu el controlador que vulgueu desinstal·lar → feu clic a [Desinstal·la].
Als sistemes operatius diferents dels anteriors
(1) Visualitzeu [Tauler de control] > [Programes] > [Desinstal·la un programa].
(2) Seleccioneu el controlador que vulgueu desinstal·lar → feu clic a [Desinstal·la o repara].
Quan utilitzeu el fitxer de desinstal·lació proporcionat amb el controlador
Feu doble clic en un dels següents fitxers.
Quan utilitzeu un fitxer de la carpeta d'un controlador instal·lat
Utilitzeu el fitxer [UNINSTAL.exe] corresponent al controlador de la carpeta següent.
<carpeta d'instal·lació>\Canon\PrnUninstall
Quan utilitzeu el fitxer del CD-ROM que l'acompanya o de la carpeta del controlador que s'hagi descarregat
Utilitzeu el següent fitxer a la carpeta del controlador que hàgiu adquirit.
misc\UNINSTAL.exe
2.
Seleccioneu el nom del dispositiu que voleu desinstal·lar → feu clic a [Suprimeix].
[Neteja]: feu clic a aquesta opció per eliminar simultàniament tots els fitxers i la informació de registre relacionats amb els controladors que apareixen a la llista, no només el controlador seleccionat. Feu clic a [Suprimeix] per realitzar una desinstal·lació normal del controlador.
3.
A la pantalla de confirmació de l'eliminació de la impressora, feu clic a [Sí].
També és possible que aparegui un missatge de confirmació on se us pregunti si voleu eliminar el controlador.
4.
A la pantalla [Suprimeix impressora], feu clic a [Surt].