Impressió

Aquí s'expliquen els procediments per a les operacions d'impressió. Podeu consultar l'ajuda per obtenir més informació sobre com utilitzar el controlador.