Marques comercials

Microsoft i Windows són marques comercials registrades o marques comercials de Microsoft Corporation als Estats Units i/o a d'altres països.
macOS és una marca comercial d'Apple Inc.
Els noms d'altres productes i d'empreses que apareixen aquí poden ser marques comercials dels seus propietaris respectius.