Quant al fitxer Llegiu-me

Podeu consultar les restriccions i precaucions relatives a la instal·lació o l'ús de controladors al fitxer Llegiu-me.
El fitxer Llegiu-me s'emmagatzema amb el nom següent dins de la carpeta del paquet del controlador.
Readme_ca-ES.hta
A més, si realitzeu la instal·lació amb l'instal·lador, podeu consultar el fitxer Llegiu-me a la pantalla per seleccionar [Instal·lació de la impressora].