Orígens del paper i opcions de destinacions de sortida

En aquesta secció s'explica l'assignació entre les opcions del controlador, les opcions d'origen del paper i les opcions de destinació de sortida. Consulteu les opcions del dispositiu del perfil de configuració seleccionat per a [Perfil de config.] al full [Opcions del dispositiu].
Si heu seleccionat [Configuració bàsica (Canon)] per a [Perfil de config.], consulteu les opcions del model de la impressora que estigueu utilitzant.
NOTA
És possible que determinades opcions no es puguin fer servir segons el tipus de controlador i de dispositiu que estigueu utilitzant.

Impressores làser

Opcions d'origen del paper

Quadre de diàleg [Origen del paper]

[Origen del paper estàndard]
A-1 [Calaix x 1]
[Cubeta/calaix opcional]
B-1 [Calaix x 1]
B-2 [Calaix x 2]
B-3 [Calaix x 3]
B-4 [Calaix x 4]
[Pila opcional]
C-1 [Unitat de la pila de paper]
D [Safata de sobres]

iR-ADV

Opcions d'origen del paper

Quadre de diàleg [Origen del paper]

[Origen del paper estàndard]
A-1 [Calaix x 1]
A-2 [Calaix x 2]
A-3 [Pila x 2 + Calaix x 2]
[Cubeta/calaix opcional]
B-1 [Calaix x 1]
B-2 [Calaix x 2]
B-3 [Calaix x 3]
B-4 [Unitat d'alimentació d'1 cubeta]
B-5 [Unitat d'alimentació de 2 cubetes]
B-6 [Unitat d'alimentació de 3 cubetes]
B-7 [Unitat d'alimentació de la cubeta de gran capacitat]
[Pila opcional]
C-1 [Unitat de la pila de paper]
C-2 [Pila POD senzilla]
C-3 [Pila de paper de diversos calaixos]
[Inseridor]
D-1 [Unitat d'inserció de documents (Safata x 2)]
D-2 [Inseridor de la unitat de plegat de paper/Unitat d'inserció de documents (Safata x 1)]
E [Inserters of Paper Folding Unit]
[Alimentador de sobres]
F-1 [Calaix 1]
F-2 [Calaix 2]

Opcions de destinacions de sortida

Quadre de diàleg [Opcions de sortida de paper]

A-1 [Safata de còpies]
B-1 [Safata de la unitat d'acabat interna]
B-2 [Safata addicional de la unitat d'acabat interna]
B-3 [Safata interior 1]
B-4 [Safata interior 2]
C-1 [Safata de la unitat d'acabat 1 [sense classificar]]
C-2 [Safata de la unitat d'acabat 2 [sense classificar]]
C-3 [Safata de la unitat d'acabat 1]
C-4 [Safata de la unitat d'acabat 2]

iR-ADV PRO

Opcions d'origen del paper

Quadre de diàleg [Origen del paper]

[Origen del paper estàndard]
A-1 [Pila x 2 + Calaix x 2]
[Pila opcional]
B-1 [Unitat de la pila de paper]
B-2 [Pila POD senzilla]
B-3 [Pila de paper de diversos calaixos]
[Inseridor]
C-1 [Document Insertion Unit]
C-2 [Unitat d'inserció de documents (Safata x 2)]
C-3 [Inseridor de la unitat de plegat de paper/Unitat d'inserció de documents (Safata x 1)]

Opcions de destinacions de sortida

Quadre de diàleg [Opcions de sortida de paper]

Safata de la unitat d'acabat
A-1 [Safata de la unitat d'acabat 1]
A-2 [Safata de la unitat d'acabat 2]
A-3 [Safata de la unitat d'acabat 1 [sense classificar]]
A-4 [Safata de la unitat d'acabat 2 [sense classificar]]

imagePRESS

Opcions d'origen del paper

Quadre de diàleg [Origen del paper]

[Origen del paper estàndard]
A-1 [Calaix x 3]
A-2 [Pila x 1]
A-3 [Pila x 2]
[Pila opcional]
B-1 [Pila POD senzilla]
B-2 [Pila POD]
B-3 [Pila POD + Pila POD secundària]
B-4 [Pila POD + Pila POD secundària x 2]
B-5 [Pila de paper de diversos calaixos]
[Inseridor]
C-1 [Document Insertion Unit]
C-2 [Unitat d'inserció de documents (Safata x 2)]
C-3 [Unitat d'inserció de documents [iPR C7010VP/6010]]
C-4 [Unitat d'inserció de documents de diversos calaixos]
D [Inseridors de l'enquadernador perfecte]
E [Safata de finalitats múltiples]

Opcions de destinacions de sortida

Quadre de diàleg [Opcions de sortida de paper]

Safata de la unitat d'acabat
A-1 [Safata de la unitat d'acabat 1]
A-2 [Safata de la unitat d'acabat 2]
A-3 [Safata de la unitat d'acabat 1 [sense classificar]]
A-4 [Safata de la unitat d'acabat 1 [iPR C7010VP/6010]]
A-5 [Safata de la unitat d'acabat 2 [iPR C7010VP/6010]]
Apilador
B-1 [Apilador a [pila]]
B-2 [Apilador b [pila]]
B-3 [Apilador a [safata de sortida]]
B-4 [Apilador b [safata de sortida]]
B-5 [Apilador a [pila] [iPR C7010VP/6010]]
B-6 [Apilador b [pila] [iPR C7010VP/6010]]
B-7 [Apilador a [safata de sortida] [iPR C7010VP/6010]]
B-8 [Apilador b [safata de sortida] [iPR C7010VP/6010]]

Impressores tot en un

Opcions d'origen del paper

Quadre de diàleg [Origen del paper]

[Origen del paper estàndard]
A-1 [Calaix x 1]
A-2 [Calaix x 2]
[Cubeta/calaix opcional]
B-1 [Calaix x 1]
B-2 [Calaix x 2]
B-3 [Calaix x 3]
B-4 [Unitat d'alimentació d'1 cubeta]
B-5 [Unitat d'alimentació de 2 cubetes]
B-6 [Unitat d'alimentació de 3 cubetes]
[Alimentador de sobres]
C-1 [Calaix 1]
C-2 [Calaix 2]

Opcions de destinacions de sortida

Quadre de diàleg [Opcions de sortida de paper]

A-1 [Safata de còpies]
A-2 [Safata de la unitat d'acabat interna]
A-3 [Safata addicional de la unitat d'acabat interna]
A-4 [Safata interior 1]
A-5 [Safata interior 2]