Opcions de funcions del dispositiu

S'expliquen les funcions que es defineixen de forma automàtica mitjançant la funció d'obtenció d'informació del dispositiu i les que cal definir de forma manual perquè no se'n pot obtenir la informació.
NOTA
Quan la connexió es realitza mitjançant una xarxa TCP/IP o IPP, només el controlador pot obtenir la informació del dispositiu.
En un entorn de servidor d'impressió, la informació del dispositiu es pot obtenir quan el "Canon Driver Information Assist Service" està instal·lat a l'ordinador servidor. Podeu instal·lar el servei amb l'instal·lador del controlador.
Quan utilitzeu una connexió USB, no podreu obtenir la informació del dispositiu. Definiu les funcions del dispositiu i instal·leu les opcions de forma manual.
Funcions que es defineixen de forma automàtica
[Tipus de dispositiu]
[Opcions d'acabat]
[Configuració de l'origen del paper]
[Opcions de l'origen del paper]
[Opcions de sortida]
[Altres opcions]
[Gestió d'usuaris]
[Funció d'impressió protegida del dispositiu]
[Funció]
[Detalls] > elements amb []
Funcions que cal definir de forma manual
[Perfil de config.]
[Opcions de mida de paper] > [Mida de paper que s'utilitzarà com a mida de paper personalitzada]
[Altres opcions]
[Sortida de PS des de l'aplicació]
[Estableix la informació de l'usuari]
[Gestió d'usuaris] > [Gestió d'ID de departament] > [Opcions]
[Opcions de font]
[Detalls] > elements amb []
[Opcions d'idioma]

Temes relacionats