Mengemas Kini/Menyahpasang Pemacu

Ini menerangkan kaedah mengemas kini dan menyahpasang pemacu.
Ia juga menerangkan prosedur untuk menyahpasang pintasan ke manual dalam talian.