Menyahpasang Pemacu

Ini menerangkan prosedur untuk menyahpasang pemacu yang tidak diperlukan lagi. Terdapat dua kaedah: memulakan penyahpasang dari Windows dan menggunakan penyahpasang dalam CD-ROM yang disertakan atau folder pemacu yang dimuat turun.

Prasyarat

Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.
Paparkan skrin [Desktop] (semasa menggunakan Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Prosedur

1.
Mulakan penyahpasang pemacu.
Apabila menggunakan fungsi Windows
Dalam Windows 10/Server 2016
(1) Paparkan [Seting] > [Aplikasi] atau [Sistem] > [Aplikasi dan ciri-ciri].
(2) Pilih pemacu yang ingin anda nyahpasang → klik [Nyahpasang].
Dalam sistem pengendalian selain daripada yang di atas
(1) Paparkan [Panel Kawalan] > [Programs] > [Buang atur cara].
(2) Pilih pemacu yang ingin anda nyahpasang → klik [Keluarkan/Ubah].
Apabila menggunakan fail nyahpasang yang disediakan bersama pemacu
Klik dua kali salah satu fail berikut.
Apabila menggunakan fail dalam folder pemacu yang dipasang
Gunakan [UNINSTAL.exe] yang sepadan dengan pemacu dalam folder berikut.
<pasang folder>\Canon\PrnUninstall
Apabila menggunakan fail dalam CD-ROM yang disertakan atau folder pemacu yang dimuat turun
Gunakan fail berikut dalam folder pemacu yang telah diperoleh.
misc\UNINSTAL.exe
2.
Pilih nama peranti yang ingin anda nyahpasang → klik [Padam].
[Pembersihan]: Klik ini untuk memadam dengan serentak semua fail dan maklumat pendaftaran berkaitan semua pemacu yang dipaparkan dalam senarai, bukan hanya pemacu yang dipilih. Klik [Padam] untuk melakukan penyahpasangan biasa bagi pemacu.
3.
Dalam skrin pengesahan pemadaman pencetak, klik [Ya].
Mesej pengesahan yang menanyakan sama ada anda ingin memadam pakej pemacu juga mungkin dipaparkan.
4.
Dalam skrin [Padam Pencetak], klik [Keluar].