Tidak boleh menemui peranti yang disambungkan melalui port WSD

Terdapat beberapa punca yang boleh dipertimbangkan. Tukar tetapan seperti yang diperlukan sambil merujuk kepada setiap "Remedi".

Punca 1.

Tetapan peranti adalah salah.
Remedi
Semak sama ada perkara berikut telah ditetapkan pada peranti. Jika belum ditetapkan, ubah tetapan atau pasang pemacu yang sesuai.
Tetapan untuk kedua-dua [Guna WSD] dan [Tetapan Penemuan Multisiar] adalah didayakan.
[Pemilihan PDL (Pasang dan Main)] dan bahasa penerangan halaman pemacu sepadan.
Untuk butiran mengenai kaedah penetapan bagi fungsi bahasa penerangan halaman (pasang dan main) peranti, sila rujuk manual peranti.

Punca 2.

Tetapan rangkaian sistem pengendalian adalah salah.
Remedi
Semak sama ada tetapan yang perlu telah dikonfigurasikan dalam tetapan rangkaian bagi sistem pengendalian. Jika belum ditetapkan, ubah tetapan itu.
Dalam Windows 10/Server 2016
Paparkan [Seting] > [Rangkaian dan Internet] → klik ikon yang dipaparkan dalam kaedah sambungan ke rangkaian semasa → dayakan [Jadikan PC ini boleh ditemui].
Dalam Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Daripada skrin [Desktop], paparkan bar butang capaian → [Seting] > [Tukar seting PC] > [Rangkaian] → klik ikon yang dipaparkan dalam kaedah sambungan kepada rangkaian semasa → dayakan [Cari peranti dan kandungan].
Dalam Windows 7/Server 2008 R2
Paparkan [Panel Kawalan] > [Rangkaian dan Internet] > [Pusat Rangkaian dan Perkongsian] → klik [Tukar pengesetan perkongsian lanjutan] → pilih [Awam] > [Hidupkan penemuan rangkaian].
Dalam Windows Server 2008
Paparkan [Panel Kawalan] > [Rangkaian dan Internet] > [Pusat Rangkaian dan Perkongsian] → klik butang yang dipaparkan di sebelah kanan [Penemuan rangkaian] dalam [Perkongsian dan Penemuan] → pilih [Hidupkan penemuan rangkaian].

Punca 3.

Peranti tidak dipaparkan dalam hasil penemuan kerana pemacu yang sepadan dengan peranti yang ditemui telah pun dipasang.
Remedi
Jika anda mahu memasang pemacu dengan menemui peranti, nyahpasang pemacu dahulu, kemudian temuinya sekali lagi.

Topik Berkaitan