Pencetakan dari Komputer

Ini menerangkan prosedur asas untuk mengkonfigurasi pencetakan dengan tetapan pemacu pencetak.
NOTA
Apabila menggunakan peranti yang disambungkan melalui port WSD, dayakan [Guna WSD] pada peranti.
1.
Pilih [Cetak] daripada menu aplikasi.
2.
Dalam skrin cetakan, pilih peranti yang anda gunakan → klik [Keutamaan], [Sifat Pencetak] atau [Sifat].
3.
Dalam skrin tetapan cetakan bagi pemacu, tetapkan item yang diperlukan.
Jika perlu, tukar helaian dan konfigurasikan tetapan yang berkaitan.
NOTA
Jika fungsi yang ingin anda gunakan tidak dipaparkan dalam skrin tetapan cetakan, konfigurasikan tetapan cetakan selepas mendayakan fungsi peranti dengan mendapatkan maklumat peranti dll.
4.
Klik [OK].
5.
Dalam skrin cetakan, klik [Cetak] atau [OK].

Topik Berkaitan