Menyediakan Klien Pencetak Kongsi

Ini menerangkan prosedur bagi mendayakan pencetakan dari komputer klien (selepas ini dirujuk sebagai "klien") menggunakan pelayan cetakan pada rangkaian yang sama.
Dalam persekitaran yang membolehkan penggunaan Windows Update, pemasang tidak perlu digunakan untuk memasang pemacu terbaharu apabila memilih pelayan cetakan.

Prasyarat

Konfigurasi tetapan kongsi bagi pemacu pelayan cetakan.
Jika jenis sistem pengendalian pada pelayan cetakan dan klien adalah berbeza, pasangkan pemacu untuk sistem pengendalian yang disokong oleh klien pada pelayan cetakan.
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.
NOTA
Jika anda mengkonfigurasi tetapan bagi klien dalam persekitaran kumpulan kerja, nama pengguna dan kata laluan untuk melog masuk klien mesti sepadan dengan nama pengguna dan kata laluan yang didaftarkan dalam pelayan.

Prosedur

1.
Paparkan [Rangkaian] dalam Windows Explorer.
2.
Klik dua kali komputer (pelayan cetakan) yang telah anda tetapkan untuk perkongsian cetakan.
3.
Klik dua kali ikon peranti untuk pemasangan.
4.
Klik [Ya] dalam mesej yang dipaparkan.
5.
Konfigurasi tetapan menurut arahan dalam pendeta.
6.
Mulakan semula komputer selepas pemasangan lengkap.
NOTA
Tetapan pemacu pelayan mungkin tidak digambarkan dalam klien. Jika ini berlaku, versi pemacu klien mungkin lebih lama daripada versi pelayan cetakan. Sentiasa kemas kini pemacu klien ke versi terbaru bersama-sama dengan kemas kini pelayan cetakan.

Topik Berkaitan