Keperluan Sistem

Pemacu ini boleh digunakan dengan sistem dan persekitaran berikut.

Sistem Pengendalian

Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Untuk persekitaran komputeran berasaskan pelayan:
Sistem pengendalian dalam persekitaran pelayan:
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Komponen pelayan:
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Sistem pengendalian untuk pelayan pengelompokan:
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2
Windows Server 2016

Komputer

Komputer yang menjalankan mana-mana perisian sistem pengendalian di atas dengan betul.
NOTA
Untuk status sokongan sistem pengendalian dan pek perkhidmatan terbaru, semak tapak web Canon (http://www.canon.com/).

Perkhidmatan yang Diperlukan untuk Fungsi Dapatkan Maklumat Peranti

Jika anda ingin menggunakan fungsi dapatkan maklumat peranti, anda memerlukan perkhidmatan dan persekitaran yang berikut.

Perkhidmatan Sistem Pengendalian

Anda boleh menggunakan fungsi dapatkan maklumat peranti hanya apabila semua perkhidmatan berikut dipasang dalam sistem pengendalian dan tidak ditetapkan kepada [Dinyahdayakan].
Remote Procedure (RPC)
TCP/IP NetBIOS Helper Service
Workstation

Protokol

UDP atau TCP (IPv4 atau IPv6)

Konfigurasi Sambungan Peranti yang Disokong

Apabila disambungkan ke rangkaian: TCP/IP atau IPX
Apabila disambung secara tempatan (32 bit): USB