Tentang Fail Readme

Sekatan dan langkah berjaga-jaga semasa memasang pemacu atau menggunakan pemacu telah disertakan dalam fail Readme.
Fail Readme disimpan di bawah nama berikut dalam folder pakej pemacu.
Readme_ms-MY.hta
Selain itu, jika anda memasang menggunakan pemasang, anda boleh merujuk Readme dalam skrin untuk memilih [Persediaan Pencetak].