Memasang Menggunakan Port WSD

Ini menerangkan prosedur untuk mencari peranti di rangkaian daripada Windows menggunakan port WSD (Perkhidmatan Web pada Peranti) dan memasang pemacu.
PENTING
Jika anda memasang menggunakan port WSD, anda tidak boleh menggunakan fungsi pemerolehan maklumat peranti.
Jika anda ingin memasang berbilang pemacu, kongsi port TCP/IP standard. Anda tidak boleh memasang berbilang pemacu menggunakan port WSD.

Prasyarat

Keperluan Sistem
Tetapan fungsi pilihan bahasa penerangan halaman (Pasang & Main) bagi peranti
Tetapkan [Pemilihan PDL (Pasang dan Main)] pada peranti agar sepadan dengan pemacu yang anda gunakan. Untuk butiran mengenai kaedah penetapan, rujuk manual peranti.
Memasang dengan Menentukan Port atau Alamat IP
Nyatakan port sementara ([LPT1] dll.) dan pasang pemacu.

Prosedur

1.
Paparkan [Peranti dan Pencetak] → klik [Tambah peranti].
2.
Pilih peranti sasaran → klik [Berikut].
Tetapkan maklumat peranti selepas pemasangan selesai.
Profil konfigurasi telah ditetapkan kepada [Konfigurasi Asas (Serasi)] semasa pemasangan. Untuk mendayakan fungsi peranti, tukar kepada profil konfigurasi yang sesuai untuk peranti anda dan tetapkan fungsi peranti dan maklumat pilihan.
NOTA
Selepas pemasangan selesai, ikon pencetak yang ditambahkan selepas pemasangan menyatakan port sementara tidak perlu. Untuk memadam ikon, klik kanan ikon untuk memadam → klik [Alih Keluar Peranti] atau [Nyahpasang].

Topik Berkaitan