Memasang Pintasan ke Manual Dalam Talian

Ini menerangkan prosedur untuk memasang pintasan ke tapak web yang menyediakan manual dalam talian untuk produk Canon.
1.
Sisip CD-ROM yang dibekalkan ke dalam komputer anda.
2.
Klik [Installation].
Jika menu CD-ROM tidak dipaparkan, klik "Buka butiran" yang kemudiannya.
[+][-]
3.
Pilih hanya kotak semak [Manuals] dalam skrin [Installation] → klik [Install].
4.
Pilih bahasa → klik [Seterusnya].
5.
Baca PERJANJIAN LESEN PERISIAN CANON → klik [Ya].
6.
Semak destinasi pemasangan → klik [Pasang].
Jika anda ingin menukar destinasi pemasangan, klik [Browse].
Operasi pemasangan bermula.
7.
Klik [Quit].
8.
Klik [Next] → [Exit].
Pintasan dicipta pada desktop anda.