Memasang dengan Menentukan Fail inf

Anda boleh memasang pemacu dengan menentukan fail inf dengan fungsi tambahkan pencetak untuk Windows. Penerangan berikut akan diberikan untuk pemasangan dengan port TCP/IP standard.

Prasyarat

Keperluan Sistem
Sahkan alamat IP peranti.
Sediakan fail inf.
Dapatkan pemacu dari tapak web Canon (http://www.canon.com/) atau CD-ROM yang dibekalkan dan sediakan fail inf.
Fail inf yang disimpan dalam folder [Driver] dan folder [etc] dalam folder pemacu yang telah diperoleh.
Apabila mengemas kini semua pemacu yang dipasang pada komputer anda
Gunakan fail inf dalam folder [Driver]
Apabila memasang pemacu baharu secara berasingan tanpa mengemas kini pemacu yang sudah dipasang pada komputer anda
Gunakan fail inf dalam folder [etc]
Nota dan Amaran Mengenai Pemasangan
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.
Paparkan skrin [Desktop] (semasa menggunakan Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Prosedur

1.
Mulakan pendeta tambah pencetak Windows.
Jika memulakan dari [Seting] (Windows 10/Server 2016 sahaja)
(1) Klik [Peranti] → klik [Tambah pencetak dan pengimbas] dari [Pencetak dan pengimbas].
(2) Klik [Pencetak yang saya mahu tidak disenaraikan].
Jika memulakan daripada [Panel Kawalan]
(1) Paparkan [Peranti dan Pencetak] → klik [Tambah pencetak].
(2) Apabila skrin untuk memilih peranti dipaparkan, klik [Pencetak yang saya mahu tidak disenaraikan].
2.
Pilih tambahan pencetak setempat dan teruskan ke skrin berikutnya.
3.
Pilih [Cipta port baru] → pilih [Standard TCP/IP Port] daripada [Jenis port] → klik [Berikut].
4.
Masukkan alamat IP peranti dalam [Nama hos atau alamat IP] → teruskan menurut arahan pada skrin.
Jika peranti tidak boleh ditemui, peranti tersebut mungkin dikenal pasti sebagai peranti tidak diketahui. Jika demikian, klik "Buka butiran" berikutnya.
[+][-]
5.
Dalam skrin [Tambah pencetak], klik [Have Disk].
6.
Klik [Browse] → pilih fail inf yang disediakan.
7.
Pilih peranti untuk digunakan daripada [Pencetak] → klik [Berikut].
8.
Pasang pemacu menurut arahan pada skrin → klik [Selesai].
Tetapkan maklumat peranti selepas pemasangan selesai.
Profil konfigurasi telah ditetapkan kepada [Konfigurasi Asas (Serasi)] semasa pemasangan. Untuk mendayakan fungsi peranti, tukar kepada profil konfigurasi yang sesuai untuk peranti anda dan tetapkan fungsi peranti dan maklumat pilihan.

Topik Berkaitan