Memasang dengan Menentukan Port atau Alamat IP

Anda boleh menentukan port atau alamat IP secara manual untuk digunakan bagi sambungan rangkaian atau sambungan tempatan dan pasang pemacu. Pasang menurut prosedur ini apabila anda tidak boleh menemui peranti pada rangkaian secara automatik atau apabila tetapan unik diperlukan.
Sama seperti menggunakan port sedia ada, anda boleh menambah port TCP/IP standard atau port pencetak rangkaian.
Jika peranti disambungkan semasa pemasangan, profil konfigurasi yang sepadan dengan model pencetak akan ditetapkan. Anda juga boleh menukar atau mengimport profil konfigurasi jika perlu.

Prasyarat

Keperluan Sistem
Nota dan Amaran Mengenai Pemasangan
Sahkan port untuk ditentukan.
Tentukan port TCP/IP standard atau port pencetak rangkaian. Anda boleh menentukan port sudah berdaftar. Anda boleh memilih port sementara ([LPT1] dll.) dan menetapkannya selepas pemasangan lengkap.
Sahkan nama atau alamat IP peranti (jika menambah port TCP/IP standard).
Jika anda memasang dengan menambah port TCP/IP standard, anda perlu memasukkan nama dan alamat IP peranti. Untuk nama peranti, gunakan nama yang dikenali oleh peranti pada rangkaian. Jika anda tidak tahu nama atau alamat IP peranti, semak dengan pentadbir rangkaian anda.
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.
Paparkan skrin [Desktop] (semasa menggunakan Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Prosedur

1.
Mulakan pemasang.
Jika anda menggunakan pemasang yang dimuat turun dari tapak web:
Klik dua kali fail yang dimuat turun untuk menyahmampat fail itu. Jika pemasang tidak bermula secara automatik selepas dinyahmampat, klik dua kali [Setup.exe].
Jika anda menggunakan CD-ROM yang disertakan:
(1)Tetapkan CD-ROM dalam komputer → klik [Installation].
(2) Dalam skrin [Installation], sahkan pemacu → klik [Installation].
Jika menu CD-ROM tidak dipaparkan, klik "Buka butiran" yang kemudiannya.
[+][-]
2.
Pilih bahasa → klik [Seterusnya].
3.
Baca PERJANJIAN LESEN PERISIAN CANON → klik [Ya].
4.
Pilih [Tersuai] → klik [Seterusnya].
5.
Jika skrin berikut dipaparkan, pilih [Tambah Pencetak Baharu] → klik [Seterusnya].
[Kemas kini Pemacu Pencetak Sedia Ada]: Pilih ini jika anda ingin mengemas kini pemacu sahaja. Apabila anda memilih ini, dalam skrin berikutnya, klik [Pilih Pencetak untuk Kemas Kini] → pilih peranti untuk dikemas kini daripada [Senarai Pencetak] → klik [OK]. Kemudian klik [Mula] → langkau ke langkah 9.
[Canon Driver Information Assist Service]: Pilih ini apabila anda ingin menggunakan fungsi dapatkan maklumat peranti dalam persekitaran pelayan cetakan.
6.
Tetapkan port.
Semasa menambah port TCP/IP standard
(1) Klik [Tambah Port] → pilih [Standard TCP/IP Port] daripada [Port untuk Ditambah] → klik [OK].
(2) Masukkan nama peranti atau alamat IP menurut arahan pendeta.
[Nama Port] dimasukkan secara automatik. Ubah nama port jika perlu.
Jika skrin [Additional port information required] dipaparkan, klik "Buka butiran" berikutnya dan lakukan operasi yang perlu.
[+][-]
Semasa menambah port pencetak rangkaian
(1) Klik [Tambah Port] → pilih [Rangkaian] daripada [Port untuk Ditambah] → klik [OK].
(2) Pilih pencetak rangkaian yang anda gunakan → klik [OK].
Semasa menggunakan port sedia ada
Pilih port daripada [Port].
7.
Tetapkan [Nama Pencetak] jika perlu → klik [Seterusnya].
[Profil Konfigurasi] > [Tukar]: Klik ini hanya apabila anda perlu menukar atau mengimport profil konfigurasi.
Klik "Buka butiran" berikutnya dan lakukan operasi yang perlu.
[+][-]
[Tetapkan sebagai Lalai]: Pilih ini untuk menetapkan peranti sebagai peranti yang biasanya digunakan.
[Guna sebagai Pencetak Kongsi]: Pilih ini jika anda ingin berkongsi peranti.
Jika anda menambah atau memilih port pencetak rangkaian, anda tidak boleh menetapkan [Nama Pencetak] dan [Guna sebagai Pencetak Kongsi].
8.
Semak [Senarai Pencetak untuk Pemasangan Pemacu] → klik [Mula].
Teruskan pemasangan menurut arahan pada skrin.
9.
Klik [Mula semula] atau [Keluar].
Jika maklumat peranti tidak boleh diperoleh semasa pemasangan, tetapkan maklumat peranti sebelum mencetak. Anda juga boleh mengubah atau mengimport profil konfigurasi pada masa yang sama.

Topik Berkaitan