Tetapan Sumber Kertas dan Destinasi Output

Ini menerangkan pemetaan antara tetapan pemacu dan sumber kertas serta pilihan destinasi output. Rujuk tetapan peranti untuk profil konfigurasi yang dipilih untuk [Profil Konfigurasi] dalam helaian [Tetapan Peranti].
Jika [Konfigurasi Asas (Canon)] dipilih untuk [Profil Konfigurasi], rujuk tetapan untuk model pencetak yang anda gunakan.
NOTA
Sesetengah pilihan mungkin tidak boleh digunakan bergantung kepada pemacu dan peranti yang anda gunakan.

Pencetak Laser

Tetapan Sumber Kertas

Kotak Dialog [Sumber Kertas]

[Sumber Kertas Standard]
A-1 [Laci x 1]
[Laci/Kaset Pilihan]
B-1 [Laci x 1]
B-2 [Laci x 2]
B-3 [Laci x 3]
B-4 [Laci x 4]
[Dek Pilihan]
C-1 [Unit Dek Kertas]
D [Dulang Sampul]

iR-ADV

Tetapan Sumber Kertas

Kotak Dialog [Sumber Kertas]

[Sumber Kertas Standard]
A-1 [Laci x 1]
A-2 [Laci x 2]
A-3 [Dek x 2 + Laci x 2]
[Laci/Kaset Pilihan]
B-1 [Laci x 1]
B-2 [Laci x 2]
B-3 [Laci x 3]
B-4 [Unit Suapan 1 Kaset]
B-5 [Unit Suapan 2 Kaset]
B-6 [Unit Suapan 3 Kaset]
B-7 [Unit Suapan Kaset Kapasiti Tinggi]
[Dek Pilihan]
C-1 [Unit Dek Kertas]
C-2 [Dek POD Lite]
C-3 [Dek Kertas Pelbagai laci]
[Penyelit]
D-1 [Unit Selitan Dokumen (Dulang x 2)]
D-2 [Penyelit Unit Lipatan Kertas/Unit Selitan Dokumen (Dulang x 1)]
E [Inserters of Paper Folding Unit]
[Penyuap Sampul]
F-1 [Laci 1]
F-2 [Laci 2]

Tetapan Destinasi Output

Kotak Dialog [Tetapan Output Kertas]

A-1 [Dulang Salinan]
B-1 [Dulang Penyelesai Dalaman]
B-2 [Dulang Tambahan Penyelesai Dalaman]
B-3 [Dulang Dalaman 1]
B-4 [Dulang Dalaman 2]
C-1 [Dulang Penyelesai 1 [Tiada Kolat]]
C-2 [Dulang Penyelesai 2 [Tiada Kolat]]
C-3 [Dulang Penyelesai 1]
C-4 [Dulang Penyelesai 2]

iR-ADV PRO

Tetapan Sumber Kertas

Kotak Dialog [Sumber Kertas]

[Sumber Kertas Standard]
A-1 [Dek x 2 + Laci x 2]
[Dek Pilihan]
B-1 [Unit Dek Kertas]
B-2 [Dek POD Lite]
B-3 [Dek Kertas Pelbagai laci]
[Penyelit]
C-1 [Document Insertion Unit]
C-2 [Unit Selitan Dokumen (Dulang x 2)]
C-3 [Penyelit Unit Lipatan Kertas/Unit Selitan Dokumen (Dulang x 1)]

Tetapan Destinasi Output

Kotak Dialog [Tetapan Output Kertas]

Dulang Penyelesai
A-1 [Dulang Penyelesai 1]
A-2 [Dulang Penyelesai 2]
A-3 [Dulang Penyelesai 1 [Tiada Kolat]]
A-4 [Dulang Penyelesai 2 [Tiada Kolat]]

imagePRESS

Tetapan Sumber Kertas

Kotak Dialog [Sumber Kertas]

[Sumber Kertas Standard]
A-1 [Laci x 3]
A-2 [Dek x 1]
A-3 [Dek x 2]
[Dek Pilihan]
B-1 [Dek POD Lite]
B-2 [Dek POD]
B-3 [Dek POD + Dek POD Sekunder]
B-4 [Dek POD + Dek POD Sekunder x 2]
B-5 [Dek Kertas Pelbagai laci]
[Penyelit]
C-1 [Document Insertion Unit]
C-2 [Unit Selitan Dokumen (Dulang x 2)]
C-3 [Unit Selitan Dokumen [iPR C7010VP/6010]]
C-4 [Unit Selitan Dokumen Pelbagai Laci]
D [Penyelit Pengikat Sempurna]
E [Dulang Pelbagai Guna]

Tetapan Destinasi Output

Kotak Dialog [Tetapan Output Kertas]

Dulang Penyelesai
A-1 [Dulang Penyelesai 1]
A-2 [Dulang Penyelesai 2]
A-3 [Dulang Penyelesai 1 [Tiada Kolat]]
A-4 [Dulang Penyelesai 1 [iPR C7010VP/6010]]
A-5 [Dulang Penyelesai 2 [iPR C7010VP/6010]]
Penimbun
B-1 [Penimbun a [Tindanan]]
B-2 [Penimbun b [Tindanan]]
B-3 [Penimbun a [Dulang Output]]
B-4 [Penimbun b [Dulang Output]]
B-5 [Penimbun a [Tindanan] [iPR C7010VP/6010]]
B-6 [Penimbun b [Tindanan] [iPR C7010VP/6010]]
B-7 [Penimbun a [Dulang Output] [iPR C7010VP/6010]]
B-8 [Penimbun b [Dulang Output] [iPR C7010VP/6010]]

Pencetak Semua dalam Satu

Tetapan Sumber Kertas

Kotak Dialog [Sumber Kertas]

[Sumber Kertas Standard]
A-1 [Laci x 1]
A-2 [Laci x 2]
[Laci/Kaset Pilihan]
B-1 [Laci x 1]
B-2 [Laci x 2]
B-3 [Laci x 3]
B-4 [Unit Suapan 1 Kaset]
B-5 [Unit Suapan 2 Kaset]
B-6 [Unit Suapan 3 Kaset]
[Penyuap Sampul]
C-1 [Laci 1]
C-2 [Laci 2]

Tetapan Destinasi Output

Kotak Dialog [Tetapan Output Kertas]

A-1 [Dulang Salinan]
A-2 [Dulang Penyelesai Dalaman]
A-3 [Dulang Tambahan Penyelesai Dalaman]
A-4 [Dulang Dalaman 1]
A-5 [Dulang Dalaman 2]