Tetapan Fungsi Peranti

Ini menerangkan fungsi yang ditetapkan secara automatik oleh fungsi dapatkan maklumat peranti dan fungsi yang mesti ditetapkan secara manual kerana maklumatnya tidak boleh diperoleh.
NOTA
Apabila disambungkan oleh TCP/IP atau rangkaian IPP, maklumat peranti hanya boleh diperoleh oleh pemacu.
Dalam persekitaran pelayan cetakan, maklumat peranti boleh diperoleh apabila "Canon Driver Information Assist Service" dipasang dalam komputer pelayan. Anda boleh memasang perkhidmatan itu menggunakan pemasang pemacu.
Apabila menggunakan Sambungan USB, maklumat peranti tidak boleh diperoleh. Tetapkan fungsi peranti dan pilihan yang dipasang secara manual.
Fungsi yang ditetapkan secara automatik
[Jenis Peranti]
[Tetapan Akhiran]
[Tetapan Sumber Kertas]
[Pilihan Sumber Kertas]
[Tetapan Output]
[Tetapan Lain]
[Pengurusan Pengguna]
[Fungsi Pencetakan Selamat Peranti]
[Fungsi]
[Butiran] > item dengan []
Fungsi yang mesti ditetapkan secara manual
[Profil Konfigurasi]
[Tetapan Saiz Kertas] > [Saiz Kertas untuk Digunakan sebagai Saiz Kertas Tersuai]
[Tetapan Lain]
[Output PS daripada Aplikasi]
[Tetapkan Maklumat Pengguna]
[Pengurusan Pengguna] > [Pengurusan ID Jabatan] > [Tetapan]
[Tetapan Fon]
[Butiran] > item dengan []
[Tetapan Bahasa]

Topik Berkaitan