In Từ Máy Tính

Phần này giải thích quy trình cơ bản để in cấu hình cài đặt trình điều khiển của máy in.
LƯU Ý
Khi sử dụng thiết bị được kết nối qua cổng WSD, bật [Dùng WSD] trên thiết bị.
1.
Chọn [In] từ menu ứng dụng.
2.
Trong màn hình in, chọn thiết bị bạn đang sử dụng → nhấp vào [Sở thích], [Thuộc tính Máy in], hoặc [Thuộc tính].
3.
Trong màn hình cài đặt in của trình điều khiển, cài đặt các mục được yêu cầu.
Chuyển tờ và đặt cấu hình cho các cài đặt liên quan, nếu cần thiết.
LƯU Ý
Nếu chức năng mà bạn muốn sử dụng không được hiển thị trên màn hình cài đặt in, cấu hình các cài đặt in sau khi bật các tính năng của thiết bị bằng cách lấy thông tin thiết bị, v.v...
4.
Nhấp vào [OK].
5.
Trong màn hình in, nhấp vào [In] hoặc [OK].

Chủ đề liên quan