Yêu cầu Hệ thống

Trình điều khiển này có thể được sử dụng trong các môi trường và hệ thống sau.

Hệ Điều Hành

Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Đối với môi trường tính toán dựa trên máy chủ:
Các hệ điều hành trong môi trường máy chủ:
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Các cấu phần máy chủ:
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Các hệ điều hành cho máy chủ cụm:
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2
Windows Server 2016

Máy Tính

Máy tính chạy bất kỳ phần mềm hệ điều hành nào ở trên đúng cách.
LƯU Ý
Để biết về trạng thái hỗ trợ của các hệ điều hành và gói dịch vụ mới nhất, kiểm tra trên trang web của Canon (http://www.canon.com/).

Tổ Hợp Trình Điều Khiển Và Ngôn Ngữ Hiển Thị Hệ Điều Hành

Tùy thuộc vào tổ hợp của ngôn ngữ trình điều khiển và ngôn ngữ hiển thị của hệ điều hành được hỗ trợ, hoạt động chính xác có thể không được đảm bảo. Bạn nên cài đặt bằng ngôn ngữ được chọn mặc định khi trình cài đặt khởi động.

Ngôn Ngữ Trình Điều Khiển Được Hỗ Trợ

Tiếng Anh / Tiếng Ả Rập / Tiếng Basque / Tiếng Catalan / Tiếng Trung Giản Thể / Tiếng Trung Phồn Thể / Tiếng Séc / Tiếng Đan Mạch / Tiếng Hà Lan / Tiếng Phần Lan / Tiếng Pháp / Tiếng Đức / Tiếng Hungary / Tiếng Ý / Tiếng Nhật / Tiếng Hàn / Tiếng Mã Lai / Tiếng Na Uy / Tiếng Ba Lan / Tiếng Bồ Đào Nha / Tiếng Nga / Tiếng Slovakia / Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Thụy Điển / Tiếng Thái / Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ / Tiếng Việt

Phạm Vi Vận Hành Được Đảm Bảo

Ngôn ngữ của hệ điều hành được bao gồm trong ngôn ngữ trình điều khiển được hỗ trợ
Ngôn ngữ của hệ điều hành không được bao gồm trong ngôn ngữ trình điều khiển được hỗ trợ
Đã cài đặt bằng ngôn ngữ phù hợp với hệ điều hành
Được đảm bảo
--
Đã cài đặt bằng ngôn ngữ không phù hợp với hệ điều hành
Được đảm bảo*1
Không được đảm bảo*2
Đã thay đổi ngôn ngữ phù hợp với hệ điều hành sau khi cài đặt
Được đảm bảo*1
Không được đảm bảo*2
*1 Bố cục có thể bị bể hoặc trình điều khiển có thể không được hiển thị đúng.
*2 Hoạt động chỉ được đảm bảo khi cài đặt bằng Tiếng Anh. Tuy nhiên, bố cục có thể bị bể hoặc trình điều khiển có thể không được hiển thị đúng.

Các Dịch Vụ Cần Thiết Cho Chức Năng Lấy Thông Tin Thiết Bị

Nếu bạn muốn sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị, bạn cần các dịch vụ và môi trường sau.

Dịch Vụ Hệ Điều Hành

Bạn chỉ có thể sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị khi tất cả các dịch vụ sau được cài đặt trong hệ điều hành và không được đặt là [Đã vô hiệu hóa].
Remote Procedure (RPC)
TCP/IP NetBIOS Helper Service
Workstation

Giao Thức

UDP hay TCP (IPv4 hay IPv6)

Cấu Hình Kết Nối Thiết Bị Hỗ Trợ

Khi kết nối mạng: TCP/IP hoặc IPX
Khi kết nối nội bộ (32-bit): USB