Cài đặt Sử dụng Kết nối USB

Bạn có thể kết nối thiết bị và máy tính bằng cáp USB và cài đặt trình điều khiển.
Trong quá trình cài đặt, thông tin cấu hình tương ứng với mẫu máy in được cài đặt tự động. Bạn có thể thay đổi hoặc nhập thông tin cấu hình nếu cần.

Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu Hệ thống
Cài đặt bảng mạch giao diện USB tùy chọn (nếu yêu cầu với thiết bị bạn đang sử dụng)
Cài đặt chức năng chọn ngôn ngữ miêu tả trang (Cắm và chạy) của thiết bị (nếu được yêu cầu với thiết bị bạn đang sử dụng)
Cài đặt [Chọn PDL (Cắm và Chạy)] trên thiết bị để phù hợp với trình điều khiển bạn đang sử dụng. Để biết chi tiết về cách cài đặt, tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị.
Các Lưu ý và Cảnh báo Liên quan đến Cài đặt
Khi khởi động máy tính, đăng nhập là thành viên của Administrators.
Hiển thị màn hình [Bàn làm việc] (khi sử dụng Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Quy trình

1.
Tắt thiết bị.
2.
Khởi động chương trình cài đặt.
Nếu bạn đang sử dụng chương trình cài đặt tải xuống từ trang web:
Nhấp đúp vào file tải xuống để giải nén. Nếu chương trình cài đặt không tự động khởi động sau khi giải nén, nhấp đúp vào [Setup.exe].
Nếu bạn đang sử dụng CD-ROM kèm theo:
(1) Đưa CD-ROM vào máy tính → nhấp vào [Installation].
(2) Trên màn hình [Installation], xác nhận trình điều khiển → nhấp vào [Installation].
Nếu bảng chọn CD-ROM không hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" tiếp sau đó.
[+][-]
3.
Chọn ngôn ngữ → nhấp vào [Tiếp].
4.
Đọc HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP PHẦN MỀM CANON → nhấp vào [Có].
5.
Chọn [Kết Nối USB] → nhấp vào [Tiếp].
6.
Khi màn hình sau xuất hiện, kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB → bật thiết bị.
[Bỏ qua]: Nếu được kết nối chính xác bằng USB, trong màn hình này, bạn có thể hoàn thành cài đặt mà không cần đợi hoàn thành tự động.
Tiếp tục cài đặt theo hướng dẫn trên màn hình.
Nếu không cài đặt trong màn hình trên, nhấp "Mở chi tiết" sau và thực hiện các thao tác cần thiết.
[+][-]
7.
Trong màn hình [Thông Tin Máy In], kiểm tra xem thông tin cấu hình có phù hợp với thiết bị hay không.
[Thông Tin Cấu Hình] > [Thay đổi]: Chỉ nhấp vào đây nếu bạn cần thay đổi hoặc nhập thông tin cấu hình.
Nhấp vào "Mở chi tiết" sau và thực hiện các thao tác cần thiết.
[+][-]
8.
Nhấp vào [Khởi động lại] hoặc [Thoát].
Cài đặt thông tin thiết bị sau khi cài đặt hoàn tất. Để bật các chức năng của thiết bị, thay đổi thông tin cấu hình phù hợp với thiết bị của bạn và cài đặt chức năng thiết bị và thông tin tùy chọn.

Chủ đề liên quan