การถอนการติดตั้งชอร์ตคัตไปยังคู่มือออนไลน์

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการถอนการตั้งชอร์ตคัตไปยังเว็บไซต์ที่มีคู่มือออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Canon ซึ่งสร้างโดยใช้ CD-ROM ที่ให้มา
1.
ใส่ CD-ROM ที่ให้มาที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
2.
คลิก [Start Software Programs]
หากเมนู CD-ROM ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" ต่อไป
[+][-]
3.
คลิก [Start] สำหรับ [Manual Uninstaller] ในหน้าจอ [Start Software Programs]
4.
คลิก [Next]
การถอนการติดตั้งจะเริ่มขึ้น
5.
คลิก [Quit]
6.
คลิก [Back] ในหน้าจอ [Start Software Programs]
7.
คลิก [Exit] ในหน้าจอการตั้งค่า