ตรวจไม่พบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ต WSD

อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าตามที่จำเป็นโดยดูที่แต่ละ "การแก้ไข"

สาเหตุ 1.

การตั้งค่าอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
ตรวจสอบว่าที่อุปกรณ์มีการตั้งค่าตรงกับรายการต่อไปนี้หรือไม่ หากไม่ได้ตั้งค่าไว้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าหรือติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสม
มีการเปิดใช้ทั้งการตั้งค่าสำหรับ [ใช้ WSD] และ [การตั้งค่าการค้นหามัลติคาสต์]
[การเลือก PDL (พลักแอนด์เพลย์)] และภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้าของไดรเวอร์ตรงกัน
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าสำหรับฟังก์ชั่นภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้า (Plug and Play) ของอุปกรณ์ ให้ดูคู่มือของอุปกรณ์

สาเหตุ 2.

การตั้งค่าเครือข่ายของระบบปฏิบัติการไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
ตรวจสอบว่าการตั้งค่าที่สำคัญในรายการการตั้งค่าเครือข่ายของระบบปฏิบัติการถูกต้องแล้ว หากยังไม่ได้ตั้งค่าดังกล่าว ให้เปลี่ยนการตั้งค่า
สำหรับ Windows 10/Server 2016
แสดง [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] → คลิกไอคอนที่แสดงในวิธีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่กำลังใช้ → เปิด [ทำให้พีซีนี้สามารถมองเห็นได้]
สำหรับ Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
จากหน้าจอ [เดสก์ท็อป] ให้แสดงแถบทางลัด → [การตั้งค่า] > [เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี] > [เครือข่าย] → คลิกไอคอนที่แสดงในวิธีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่กำลังใช้ → เปิด [ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา]
สำหรับ Windows 7/Server 2008 R2
แสดง [แผงควบคุม] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน] → คลิก [เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง] → เลือก [สาธารณะ] > [เปิดการค้นพบเครือข่าย].
สำหรับ Windows Server 2008
แสดง [แผงควบคุม] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน] → คลิกปุ่มที่แสดงอยู่ทางขวาของ [การค้นพบเครือข่าย] ใน [การใช้ร่วมกันและการค้นพบ] → เลือก [เปิดการค้นพบเครือข่าย]

สาเหตุ 3.

อุปกรณ์ไม่แสดงในผลการตรวจเนื่องจากติดตั้งไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่ตรวจพบแล้ว
การแก้ไข
ถ้าคุณต้องการติดตั้งไดรเวอร์โดยอาศัยการตรวจหาอุปกรณ์ ให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์ จากนั้นจึงค้นหาอุปกรณ์อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง