ข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์นี้

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์นี้เป็นไดรเวอร์ทั่วไปที่รองรับอุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ คุณสามารถใช้ไดรเวอร์เดียวกันได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับพอร์ตเครื่องพิมพ์และข้อมูลอุปกรณ์

คุณสมบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันและตัวเลือกอุปกรณ์จะกำหนดไว้โดยรวมใน "โปรไฟล์การกำหนดค่า" คุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอการตั้งค่าไดรเวอร์ให้ตรงกับฟังก์ชั่นของอุปกรณ์ได้โดยเปลี่ยน "โปรไฟล์การกำหนดค่า"
คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ใหม่เมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

การใช้โปรไฟล์การกำหนดค่า

โปรไฟล์การกำหนดค่าสำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นได้เตรียมไว้ก่อนแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าและใช้โปรไฟล์การกำหนดค่าที่ตรงกับการจัดการการทำงานเครื่องพิมพ์ของคุณ
เมื่อคุณใช้โปรไฟล์การกำหนดค่ากับไดรเวอร์ จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์] ได้และจะสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นสำหรับอุปกรณ์โดยเฉพาะ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกและบันทึกการตั้งค่าฟังก์ชั่นและตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์ในหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์] เป็นโปรไฟล์การกำหนดค่า
ตัวอย่างวิธีการใช้โปรไฟล์การกำหนดค่า
การสร้างหน้าจอการตั้งค่าไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นที่คุณใช้
เมื่อคุณสามารถเรียกใช้ข้อมูลรุ่นเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์ ระบบจะนำโปรไฟล์การกำหนดค่ามาใช้โดยอัตโนมัติและเปลี่ยนหน้าจอการตั้งค่าให้ตรงกับอุปกรณ์ เมื่อคุณไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ ให้เลือกใช้โปรไฟล์การกำหนดค่าด้วยตนเอง
การกำหนดค่าการตั้งค่าไดรเวอร์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง
คุณสามารถส่งออกและบันทึกการตั้งค่าฟังก์ชั่นอุปกรณ์และตัวเลือกของหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์] เป็นโปรไฟล์การกำหนดค่าได้ สามารถตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์ของไดรเวอร์ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้พร้อมกันทีละหลายเครื่องโดยนำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ส่งออก
ถ้าคุณไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์ได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลได้โดยนำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ส่งออกไว้ในสภาพแวดล้อมที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง