การเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ในส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน การเปลี่ยนพอร์ต และการติดตั้งไฟล์ PPD