การตั้งค่าเครื่องลูกข่ายของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดใช้งานการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่าย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เครื่องลูกข่าย") โดยใช้เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์บนเครือข่ายเดียวกัน
ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ Windows Update ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมติดตั้งในการติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ล่าสุดเมื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

เงื่อนไข

กำหนดค่าของการตั้งค่าร่วมกันของไดรเวอร์เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
ถ้าชนิดของระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์และเครื่องลูกข่ายต่างกัน ให้ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการที่เครื่องลูกข่ายบนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์รองรับ
เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ในระบบในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Administrators
หมายเหตุ
หากคุณกำหนดค่าการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายในสภาพแวดล้อมแบบเวิร์กกรุ๊ป ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายต้องตรงกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอน

1.
แสดง [เครือข่าย] ใน Windows Explorer
2.
ดับเบิลคลิกคอมพิวเตอร์ (เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์) ที่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับการใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน
3.
ดับเบิลคลิกไอคอนอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง
4.
คลิก [ใช่] ในข้อความที่ปรากฏขึ้น
5.
กำหนดค่าการตั้งค่าตามขั้นตอนที่แสดงในโปรแกรมช่วยเหลือ
6.
รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ
การตั้งค่าไดรเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์อาจไม่ส่งผลต่อเครื่องลูกข่าย หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น แสดงว่าเวอร์ชันไดรเวอร์ของเครื่องลูกข่ายเก่ากว่าเวอร์ชันของเครื่องพิมพ์ ให้อัพเดตไดรเวอร์เครื่องลูกข่ายเป็นเวอร์ชันล่าสุดพร้อมกับอัพเดตเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง