เกี่ยวกับไฟล์ Readme

ข้อจำกัดและข้อพึงระวังเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการใช้งานไดรเวอร์จะระบุไว้ในไฟล์ Readme
ไฟล์ Readme จะบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ของชุดโปรแกรมไดรเวอร์โดยใช้ชื่อดังนี้
Readme_th-TH.hta
นอกจากนี้หากคุณกำลังติดตั้งโปรแกรมติดตั้ง คุณสามารถดูที่ Readme ในหน้าจอสำหรับการเลือก [การตั้งค่าเครื่องพิมพ์]