หมายเหตุและคำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้ง

ตรวจดูรายการต่อไปนี้เมื่อติดตั้ง
หากมีหน้าจอขอให้คุณอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงลงในคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้น โปรดยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง
หากมีหน้าจอ Windows Security ระบุว่าไม่สามารถตรวจสอบผู้เผยแพร่ไดรเวอร์ได้ปรากฏขึ้น โปรดยินยอมให้มีการติดตั้ง
เมื่อจะดึงข้อมูลไดรเวอร์โดยใช้ Canon Driver Information Assist Service หากมีคำเตือนเกี่ยวกับการนำไฟร์วอลล์ Windows ออกถูกบล็อกไว้ปรากฏขึ้น ให้นำบล็อกดังกล่าวออก
หากคุณใช้โปรแกรมติดตั้งในการติดตั้งไดรเวอร์ คุณสามารถอัพเดตไดรเวอร์ที่มีอยู่แล้วพร้อมกับติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ได้