การติดตั้งโดยใช้การเชื่อมต่อ USB

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB และติดตั้งไดรเวอร์
ระหว่างการติดตั้ง โปรไฟล์การกำหนดค่าสำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์จะถูกตั้งไว้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนหรือนำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่าได้หากจำเป็น

เงื่อนไข

ข้อกำหนดของระบบ
การติดตั้งบอร์ดอินเตอร์เฟสแบบ USB เพิ่มเติม (หากจำเป็นต้องใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่)
การตั้งค่าฟังก์ชั่นการเลือกภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้า (พลักแอนด์เพลย์) ของอุปกรณ์ (หากจำเป็นต้องใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่)
ตั้งค่า [การเลือก PDL (พลักแอนด์เพลย์)] ที่อุปกรณ์ให้ตรงกับไดรเวอร์ที่ใช้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า ให้ดูคู่มือของอุปกรณ์
หมายเหตุและคำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้ง
เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ในระบบในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Administrators
แสดงหน้าจอ [เดสก์ท็อป] (เมื่อใช้ Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

ขั้นตอน

1.
ปิดอุปกรณ์
2.
เริ่มโปรแกรมติดตั้ง
หากคุณใช้โปรแกรมติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์:
ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อแตกไฟล์ หากโปรแกรมติดตั้งไม่ได้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังแตกไฟล์ ให้ดับเบิลคลิก [Setup.exe]
หากคุณใช้ CD-ROM ที่ให้มา:
(1) ใส่ CD-ROM ที่คอมพิวเตอร์ → คลิก [Installation]
(2) ตรวจสอบไดรเวอร์ในหน้าจอ [Installation] → คลิก [Installation]
หากเมนู CD-ROM ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" ต่อไป
[+][-]
3.
เลือกภาษา → คลิก [ถัดไป]
4.
อ่าน ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ของ CANON → คลิก [ใช่]
5.
เลือก [การเชื่อมต่อ USB] → คลิก [ถัดไป]
6.
เมื่อหน้าจอด้านล่างปรากฏขึ้น ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB → เปิดอุปกรณ์
[ข้าม]: หากเชื่อมต่ออย่างถูกต้องด้วย USB คุณจะสามารถติดตั้งให้เสร็จได้ในหน้าจอนี้โดยไม่ต้องรอการดำเนินการให้เสร็จโดยอัตโนมัติ
ดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำในหน้าจอ
หากการติดตั้งล้มเหลวในหน้าจอข้างต้น ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" ต่อไปและปฏิบัติขั้นตอนที่จำเป็น
[+][-]
7.
ในหน้าจอ [ข้อมูลเครื่องพิมพ์] ให้ตรวจสอบว่าโปรไฟล์การกำหนดค่าเหมาะสมกับอุปกรณ์หรือไม่
[โปรไฟล์การกำหนดค่า] > [เปลี่ยน]: คลิกรายการนี้เมื่อคุณต้องเปลี่ยนหรือนำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่าเท่านั้น
คลิก "แสดงรายละเอียด" ต่อไปและปฏิบัติขั้นตอนที่จำเป็น
[+][-]
8.
คลิก [เริ่มใหม่] หรือ [ออก]
ตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์หลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ในการเปิดใช้ฟังก์ชั่นของอุปกรณ์ ให้เปลี่ยนโปรไฟล์การกำหนดค่าให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และตั้งค่าฟังก์ชั่นอุปกรณ์และข้อมูลตัวเลือก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง