การติดตั้งโดยการระบุไฟล์ inf

คุณสามารถติดตั้งไดรเวอร์โดยการระบุไฟล์ inf ด้วยฟังก์ชั่นเพิ่มเครื่องพิมพ์ของ Windows โดยจะให้คำอธิบายที่สัมพันธ์กับการติดตั้งด้วยพอร์ต TCP/IP มาตรฐาน

เงื่อนไข

ข้อกำหนดของระบบ
ตรวจสอบที่อยู่ IP ของอุปกรณ์
เตรียมไฟล์ inf
ดึงไดรเวอร์จากเว็บไซต์ของ Canon (http://www.canon.com/) หรือจาก CD-ROM ที่ให้มา แล้วเตรียมไฟล์ inf
ไฟล์ inf จะอยู่ในโฟลเดอร์ [Driver] และโฟลเดอร์ [etc] ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ไดรเวอร์ที่คุณเรียกใช้
เมื่ออัพเดตไดรเวอร์ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์
ใช้ไฟล์ inf ในโฟลเดอร์ [Driver]
เมื่อติดตั้งไดรเวอร์ใหม่แยกต่างหากโดยไม่อัพเดตไดรเวอร์ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว
ใช้ไฟล์ inf ในโฟลเดอร์ [etc]
หมายเหตุและคำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้ง
เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ในระบบในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Administrators
แสดงหน้าจอ [เดสก์ท็อป] (เมื่อใช้ Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

ขั้นตอน

1.
เข้าสู่โปรแกรมช่วยเหลือในการเพิ่มเครื่องพิมพ์ของ Windows
หากเริ่มจาก [การตั้งค่า] (Windows 10/Server 2016 เท่านั้น)
(1) คลิก [อุปกรณ์] → คลิก [เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์] จาก [เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์]
(2) คลิก [เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ]
หากเริ่มจาก [แผงควบคุม]
(1) แสดง [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] → คลิก [เพิ่มเครื่องพิมพ์]
(2) เมื่อหน้าจอเลือกอุปกรณ์ปรากฏขึ้น คลิก [เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ]
2.
เลือกการเพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะที่แล้วดำเนินการต่อไปยังหน้าจอถัดไป
3.
เลือก [สร้างพอร์ตใหม่] → เลือก [พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน] ที่ [ชนิดพอร์ต] → คลิก [ถัดไป]
4.
ใส่ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ใน [ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP] → ปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าจอ
หากตรวจไม่พบอุปกรณ์ แสดงว่าอาจตรวจพบเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" ต่อไป
[+][-]
5.
ในหน้าจอ [เพิ่มเครื่องพิมพ์] คลิก [มีดิสก์]
6.
คลิก [เรียกดู] → เลือกไฟล์ inf ที่เตรียมไว้
7.
เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้จาก [เครื่องพิมพ์] → คลิก [ถัดไป]
8.
ติดตั้งไดรเวอร์ตามคำแนะนำในหน้าจอ → คลิก [เสร็จสิ้น]
ตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
ตั้งค่าโปรไฟล์การกำหนดค่าเป็น [การกำหนดค่าพื้นฐาน (เข้ากันได้)] ระหว่างการติดตั้ง ในการเปิดใช้ฟังก์ชั่นของอุปกรณ์ ให้เปลี่ยนโปรไฟล์การกำหนดค่าให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และตั้งค่าฟังก์ชั่นอุปกรณ์และข้อมูลตัวเลือก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง