การติดตั้งโดยระบุพอร์ตหรือที่อยู่ IP

คุณสามารถระบุพอร์ตหรือที่อยู่ IP ด้วยตนเองเพื่อใช้งานกับเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายในพื้นที่และติดตั้งไดรเวอร์ ให้ติดตั้งตามขั้นตอนนี้เมื่อไม่สามารถตรวจพบอุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติบนเครือข่ายหรือเมื่อต้องใช้การตั้งค่าเฉพาะ
เช่นเดียวกับการใช้พอร์ตที่มีอยู่ คุณสามารถเพิ่มพอร์ต TCP/IP มาตรฐานหรือพอร์ตเครื่องพิมพ์เครือข่ายได้
หากอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ในระหว่างการติดตั้ง โปรไฟล์การกำหนดค่าที่ตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์จะถูกตั้งค่า นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนหรือนำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่าได้หากจำเป็น

เงื่อนไข

ข้อกำหนดของระบบ
หมายเหตุและคำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้ง
ตรวจสอบพอร์ตที่จะระบุ
ระบุพอร์ต TCP/IP มาตรฐานหรือพอร์ตเครื่องพิมพ์เครือข่าย คุณสามารถระบุพอร์ตที่บันทึกไว้แล้วได้ คุณสามารถเลือกพอร์ตชั่วคราว ([LPT1] ฯลฯ) และตั้งไว้ใช้ได้หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
ตรวจสอบชื่อหรือที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ (กรณีที่เพิ่มพอร์ต TCP/IP มาตรฐาน)
ถ้าคุณกำลังติดตั้งโดยเพิ่มพอร์ต TCP/IP มาตรฐาน คุณต้องใส่ชื่ออุปกรณ์และที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ สำหรับชื่อของอุปกรณ์ ให้ใช้ชื่ออุปกรณ์ที่มีอยู่ในเครือข่าย หากคุณไม่รู้ชื่อหรือที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่าย
เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ในระบบในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Administrators
แสดงหน้าจอ [เดสก์ท็อป] (เมื่อใช้ Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

ขั้นตอน

1.
เริ่มโปรแกรมติดตั้ง
หากคุณใช้โปรแกรมติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์:
ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อแตกไฟล์ หากโปรแกรมติดตั้งไม่ได้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังแตกไฟล์ ให้ดับเบิลคลิก [Setup.exe]
หากคุณใช้ CD-ROM ที่ให้มา:
(1) ใส่ CD-ROM ที่คอมพิวเตอร์ → คลิก [Installation]
(2) ตรวจสอบไดรเวอร์ในหน้าจอ [Installation] → คลิก [Installation]
หากเมนู CD-ROM ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" ต่อไป
[+][-]
2.
เลือกภาษา → คลิก [ถัดไป]
3.
อ่าน ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ของ CANON → คลิก [ใช่]
4.
เลือก [กำหนดเอง] → คลิก [ถัดไป]
5.
หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้เลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่] → คลิก [ถัดไป]
[อัพเดตไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่แล้ว]: เลือกรายการนี้หากคุณต้องการอัพเดตเฉพาะไดรเวอร์ เมื่อคุณเลือกรายการนี้ ให้คลิก [เลือกเครื่องพิมพ์เพื่ออัพเดท] ในหน้าจอถัดไป → เลือกรายการนี้เพื่ออัพเดตจาก [รายการเครื่องพิมพ์] → คลิก [ตกลง] แล้วคลิก [เริ่ม] → ข้ามไปขั้นตอนที่ 9.
[Canon Driver Information Assist Service]: เลือกรายการนี้หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชั่นการดึงข้อมูลอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมแบบเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์
6.
กำหนดพอร์ต
เมื่อเพิ่มพอร์ต TCP/IP มาตรฐาน
(1) คลิก [เพิ่มพอร์ต] → เลือก [พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน] จาก [พอร์ตที่จะเพิ่ม] → คลิก [ตกลง]
(2) ใส่ชื่ออุปกรณ์หรือที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ตามขั้นตอนที่แสดงในโปรแกรมช่วยเหลือ
[ชื่อพอร์ต] จะใส่มาให้โดยอัตโนมัติ หากจำเป็นให้เปลี่ยนชื่อพอร์ต
หากหน้าจอ [คุณต้องใส่ข้อมูลพอร์ตเพิ่มเติม] ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" ต่อไปและปฏิบัติขั้นตอนที่จำเป็น
[+][-]
เมื่อเพิ่มพอร์ตเครื่องพิมพ์เครือข่าย
(1) คลิก [เพิ่มพอร์ต] → เลือก [เครือข่าย] จาก [พอร์ตที่จะเพิ่ม] → คลิก [ตกลง]
(2) เลือกเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่คุณใช้งานอยู่ → คลิก [ตกลง]
เมื่อใช้พอร์ตที่มีอยู่
เลือกพอร์ตจาก [พอร์ต]
7.
ตั้ง [ชื่อเครื่องพิมพ์] หากจำเป็น → คลิก [ถัดไป]
[โปรไฟล์การกำหนดค่า] > [เปลี่ยน]: คลิกรายการนี้เมื่อคุณต้องเปลี่ยนหรือนำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่าเท่านั้น
คลิก "แสดงรายละเอียด" ต่อไปและปฏิบัติขั้นตอนที่จำเป็น
[+][-]
[ตั้งเป็นค่ามาตรฐาน]: เลือกรายการนี้เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้โดยปกติ
[ใช้เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกัน]: เลือกรายการนี้หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
หากคุณเพิ่มหรือเลือกพอร์ตเครื่องพิมพ์เครือข่าย คุณจะไม่สามารถตั้ง [ชื่อเครื่องพิมพ์] และ [ใช้เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกัน] ได้
8.
ตรวจสอบ [รายการเครื่องพิมพ์สำหรับการติดตั้งไดรเวอร์] → คลิก [เริ่ม]
ดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำในหน้าจอ
9.
คลิก [เริ่มใหม่] หรือ [ออก]
หากไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์ได้ระหว่างการติดตั้ง ให้ตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์ก่อนการพิมพ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนหรือนำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่าได้พร้อมกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง