การนำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่า

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนในการนำเข้าไฟล์โปรไฟล์การกำหนดค่าที่ส่งออก (*.typ) และการตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์
ถ้าคุณไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์ได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลได้โดยนำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ส่งออกไว้ในสภาพแวดล้อมที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้
ข้อสำคัญ
หากไม่ได้เลือกโปรไฟล์การกำหนดค่าที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ อาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นอุปกรณ์บางฟังก์ชั่นได้

เงื่อนไข

การตั้งค่าที่ตัวอุปกรณ์
ถ้าอุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อผ่านพอร์ต WSD จะต้องตั้งค่าเปิด [ใช้การเรียกดู WSD] ไว้แล้ว
ถ้าอุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อโดยระบุพอร์ต TCP/IP มาตรฐานไว้ จะต้องตั้งค่าเปิด [รับข้อมูลการจัดการ เครื่องพิมพ์จากโฮสต์] ไว้แล้ว
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่คู่มือของอุปกรณ์
เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ในระบบในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Administrators

ขั้นตอน

1.
แสดง [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] จาก [แผงควบคุม] ของ Windows
2.
คลิกขวาที่ไอคอนของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า → เลือก [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์] จากเมนูที่ปรากฏ
หากคุณใช้ไดรเวอร์ที่มีอุปกรณ์หลายรุ่น ให้เลือกรุ่นที่คุณต้องการตั้งค่าหลังจากเลือก [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์]
3.
แสดงหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์] → คลิก [เปลี่ยน]
4.
เลือก [เลือกด้วยตนเอง] → คลิก [] (นำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่า)
5.
เลือกไฟล์โปรไฟล์การกำหนดค่าที่จะนำเข้า → คลิก [เปิด]
6.
คลิก [ตกลง] → คลิก [ตกลง] ในหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]