Memasang dengan Menentukan Fail inf

Anda boleh memasang pemacu dengan menentukan fail inf dengan fungsi tambahkan pencetak untuk Windows. Penerangan berikut akan diberikan untuk pemasangan dengan port TCP/IP standard.

Prasyarat

Sahkan bahawa syarat yang berikut telah dipenuhi. Lengkapkan operasi penyediaan.
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Pentadbir.
Sahkan alamat IP peranti.
Sediakan fail inf.
Dapatkan pemacu dari tapak web Canon (http://www.canon.com/) atau DVD-ROM yang dibekalkan dan sediakan fail inf.
Fail inf disimpan dalam folder [Driver] dalam folder pemacu yang telah diperoleh.
Skrin [Desktop] dipaparkan (apabila menggunakan Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Prosedur

1.
Mulakan pendeta Windows tambah pencetak.
Jika memulakan dari [Tetapan] (Windows 10/Server 2016 sahaja)
(1) Klik [Peranti] → klik [Tambah pencetak dan pengimbas] dari [Pencetak dan pengimbas].
(2) Klik [Pencetak yang saya mahu tidak disenaraikan].
Jika memulakan dari Panel Kawalan
(1) Paparkan [Peranti dan Pencetak] → klik [Tambah pencetak].
(2) Apabila skrin untuk memilih peranti dipaparkan, klik [Pencetak yang saya mahu tidak disenaraikan].
2.
Pilih tambahan pencetak setempat dan teruskan ke skrin berikutnya.
3.
Pilih [Cipta port baru] → pilih [Standard TCP/IP Port] daripada [Jenis port] → klik [Seterusnya].
4.
Dalam skrin [Tambah pencetak], klik [Erabili diskoa].
5.
Klik [Semak Lalu] → pilih fail inf yang disediakan.
6.
Pilih peranti untuk digunakan daripada [Pencetak] → klik [Berikut].
7.
Pasang pemacu menurut arahan pada skrin → klik [Selesai].
Peranti yang dipasang dipaparkan dalam [Peranti dan Pencetak] dalam Panel Kawalan Windows.