Menyahpasang MF Scan Utility

Ini menerangkan prosedur untuk menyahpasang MF Scan Utility sahaja jika MF Scan Utility tidak diperlukan lagi.

Prasyarat

Sahkan bahawa syarat yang berikut telah dipenuhi. Lengkapkan operasi penyediaan.
Pemasangan MF Scan Utility
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Pentadbir.
Skrin [Desktop] dipaparkan (apabila menggunakan Windows 8.1)

Prosedur

1.
Mulakan penyahpasang pemacu.
Dalam Windows 10
(1) Paparkan [Seting] > [Aplikasi] > [Aplikasi dan ciri-ciri].
(2) Pilih MF Scan Utility yang ingin anda nyahpasang → klik [Nyahpasang].
Dalam sistem pengendalian selain daripada yang di atas
(1) Paparkan [Panel Kawalan] > [Programs] > [Buang pemasangan atur cara].
(2) Pilih MF Scan Utility yang ingin anda nyahpasang → klik [Keluarkan/Ubah].
2.
Jika mesej sahkan pemadaman dipaparkan, klik [Ya].
3.
Klik [OK].